06 51 980 32231651980322info@medusa-sailing.nl

De Waddenzee.

Home » De Waddenzee.

De Waddenzee, een kleine beschrijving.

De Waddenzee strekt zich uit van Den Helder in Nederland tot Esbjerg in Denemarken en is het grootste getijdensysteem ter wereld. Door de omvang en het vrije spel van wind en getijden is een dynamisch landschap ontstaan met een veelheid aan leefgebieden. Niet voor niets staat de Waddenzee op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Het Waddengebied heeft een lengte van ongeveer 500 km en een gemiddelde breedte van 20 km. Er is tussen de eilanden door een open verbinding met de Noordzee. Hierdoor heeft het getij vrij spel. Met hoog water is het grootste deel van de waddenzee onder water. Met afnemend water vallen de ondiepe gedeelten droog en is er nog maar 10% bevaarbaar.

Natuurgebied.

Het droogvallend zand en slik is rijk aan voedsel voor vogels. Allerlei schelpdieren, slakken en garnalen vormen een feestmaal voor vogels zoals Grutto, Tureluur, Strandlopers en Lepelaars. Voor veel trekvogels is het Waddengebied onmisbaar als tussenstop van Afrika naar het poolgebied.

De Zeehond is misschien wel het bekendste dier van de Waddenzee. Er komen twee soorten voor. De gewone zeehond en de grijze zeehond. De grijze zeehond was door de jacht geheel verdwenen. Ook de populatie van de gewone zeehond had het heel zwaar.Na het instellen van beschermde gebieden in de jaren zeventig van de vorige eeuw, heeft de gewone zeehond zich weer kunnen herstellen. De grijze zeehond keerde terug, en hersteld zich geleidelijk.

Bedreigingen.

De Waddenzee staat onder druk door menselijke activiteiten. Denk hier aan gaswinning, wat bodemdaling tot gevolg kan hebben, de drukke scheepvaartroutes op de Noordzee, visserij en toerisme. De eilanden trekken veel mensen aan en er is veel watersport. De keerzijde van toerisme is een grotere bekendheid, bewustwording en betrokkenheid met het Waddengebied.

Zeilen op de Waddenzee.

Zeilen op de Waddenzee is een prachtige ervaring. De Medusa is, met weinig diepgang en platte bodem, uitermate geschikt om dit uitzonderlijke gebied te ontdekken.

Belangrijk is het om als bezoeker van het Waddengebied respect te hebben voor de omgeving en geen last te zijn of overlast te veroorzaken. Zo kunnen we samen zorgen voor een gezonde Waddenzee die ook in de toekomst toegankelijk blijft.

Wilt u zelf dit unieke natuurgebied ontdekken? Klik dan op de link voor het contactformulier of stuur me een WhatsApp bericht.

Vergeet niet mijn Instagram te checken voor een foto impressie van de zeilreizen op de Medusa.

Deel deze pagina: