06 51 980 32231651980322info@medusa-sailing.nl

Covid 19 protocol

Samen aan boord, met afstand een ontspannen tijd beleven. Dit is een uitdaging waar wij als bemanning en aanbieder van zeilreizen, samen met u, onze gasten een vorm aan moeten geven. Het opgestelde protocol geeft ons inzicht en mogelijkheden.

Gebruik protocol

Het onderstaande protocol is opgesteld door de Vereniging voor beroepschartervaart (bbz). Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Daarnaast wijken de protocollen op de Medusa in detail af van het oorspronkelijke protocol. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.

Protocol

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

⚫ Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de
website van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
⚫ De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen Corona
verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
⚫ Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal deelnemers per reis aan. Er geldt een maximum
van 4 personen in een gezelschap. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Er mogen
meerdere gezelschappen gelijktijdig aan boord zijn.
⚫ Betaling geschiedt vooraf.

2. Algemene maatregelen, 1,5 meter

⚫ Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op in
verschillende talen.
⚫ Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige
omgeving. (Zie instructies aan gasten en personeel.)
⚫ Veiligheidsdrills (zeeschepen) aanpassen.
⚫ Bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.
⚫ Benedendeks is een mondkapje niet verplicht indien capaciteit bepaald door 1,5 meter, anders
mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar.
⚫ Zeilen wordt gezien als sport.
Alleen tijdens het zeilen is het niet verplicht om afstand te bewaren.
Voorafgaand en na afloop houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
⚫ Per algemene ruimte het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
⚫ Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen.
⚫ Wandelroutes definiëren aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of
pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
⚫ Tijdens de uitoefening van de sport (zeilen) is geen horeca toegestaan. De opvarenden mogen wel
eten en drinken.
⚫ Na aanmeren horeca functie toegestaan: hiervoor gelden dezelfde regels als voor alle horeca, in
elk geval houden van 1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden

3. Algemene maatregelen, hygiëne

⚫ Regelmatig uitleg aan gasten over de maatregelen.
⚫ Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te
ontsmetten.
⚫ Zet in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende
zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
⚫ Regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen,
lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

4. Instructies/training bemanning

⚫ Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan –
en van boord gaan (restaurant, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
⚫ Uitleggen hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
⚫ Dagelijkse briefing bemanning.
⚫ Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
⚫ De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
⚫ Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.
⚫ Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt dan van boord en vervangen door ander
bemanningslid.

5. Instructies aan gasten

⚫ Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie
website RIVM.
⚫ Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
⚫ Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
⚫ Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
⚫ Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
⚫ Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
⚫ Klant informeren dat er contact opgenomen kan worden indien er binnen 14 dagen een
besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona
heeft, moeten ze contact opnemen.

6. Algemene maatregelen catering

⚫ Extra schoonmaak rondes in de keuken.
⚫ Geen buffetten meer, alles uitgeserveerd per persoon.
⚫ Zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
⚫ Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
⚫ Bij zelf-catering gelden dezelfde voorwaarden.
⚫ Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
⚫ Eten in twee of meerdere shift’s volgens vooraf bepaalde groepen.
⚫ Tussen elke shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
⚫ Volledige ruimte gebruiken + strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
⚫ Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
⚫ Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
⚫ Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

7.Bar

⚫ Oppervlaktes regelmatig reinigen
⚫ Glazen wassen in heet water
⚫ Contactloos betalen
⚫ Plexiglas schot tussen bar crew en gasten.
⚫ Bij selfservice: duidelijke instructie.
⚫ Barpersoneel draagt plastic handschoenen.

8.Ventileren

⚫ Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle
ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Op de wisseldag de hutten zoveel
mogelijk ventileren. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

9.Van en aan boord gaan

⚫ Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden. 1,5 meter afstand waarborgen.
⚫ Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
⚫ Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van
de gast
⚫ Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van
besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door
overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG)
⚫ Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. Het van boord gaan
zoveel mogelijk spreiden.

10. Ten slotte

⚫ Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of
reanimatie) niet mogelijk is, geldt het noodprotocol.
⚫ In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten
en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de
aanwijzingen van de GGD opvolgen.

Deel deze pagina: